- Мамо, каква беше ти, когато срещна татко?
- Пияна…