- Мисля, че няма криза!
- Защо пък така мислиш?
- Ами виж, откриват в Перник университет!
- Да, но и почти закриват Софийският университет...