Младият поручик Ржевски играе първата си роля в театъра. Всичко се свежда до това да се появи на сцената и да произнесе: "Балабуев, ето ви бастуна!". Хусарите се хващат на бас с поручика, че той ще се обърка и от вълнение вместо "Балабуев" ще каже "Балахуев". И ето спектакълът започна и на сцената се появява Ржевски.
- Балабуев - казва той и победоносно поглежда към партера към приятелите си, - ето ви х*я!