Мутра се разхожда по центъра на София и вижда други 2 мутри влачат трета.
- За кво влачите Репата така бе? Кво му има?
- Сутринта му се счупи BMW-то и го учим да ходи.