На Чък Норис члена му не е като на жребец. На жребеца члена е като на Чък Норис.