На червената шапчица и дошъл за първи път месечния цикъл и тя много се сдухала, защото не знаела какво е това. Седи и се вайка:
- Леле, кървя и ще умра толкова млада!
Дошъл вълкът и я пита:
- К`во ти е ма? К`во си се разциврила?
Тя му обяснила ситуацията и той и казал:
- Я свали гащите, да видя може да ти помогна нещо и да ти кажа к`во ти има.
Червената шапчица нямала друг избор толкова била отчаяна и ги свалила. Вълкът погледнал и след известно размишление казал:
- Скивай сега, аз не съм специалист, ама според мен некой е минал и ти е отрязал т*шаците.