На изход от Перник има табела. На нея пише "Център" и сочи към София.