На Нова Година. Тодор Живков обикаля затворите на България и поздравява затворниците:
- За много години, за много години!