Най-древната професия - прос*итутка.
Втората древна професия - крадец.
Третата древна професия - политик - резултат от естествената симбиоза на първата и втората.