Наредили се няколко прос*итутки за преглед в малък град пред Здравната служба. Минава бабичка и пита:
- Вие за к'во чакате ма?
- Ами, за захар на бучки - пошегували се прос*итутките.
Наредила се и бабата. Дошъл нейният ред и доктора я пита
- И ти ли, ма, бабо?
- И аз, и аз. Нищо, че съм стара и беззъба и аз обичам да посмуквам.