Наркоман стои на терасата на деветия етаж и неочаквано пада долу. Събрала се тълпа и го питат:
- Какво стана?
- Нямам представа. Аз току що дойдох.