Наташа пита поручик Ржевски:
- Поручик, а Вие някога обичали ли сте?
- Ами… еб*л съм.
- Фи, поручик, аз говоря за човешка любов…
- И с хора съм го правил.
- Ах не, говоря за чистата любов.
- И това е било, особено в банята.
- Вижте, все пак имам предвид онази висока любов…
- И на задна прашка на камбанарията съм го правил.
- Поручик, говоря за любовта за цял живот!
- Ааа не, благодаря. Само сифилис ми трябва…