Не ми се мисли какво би станало ако вятърът бе отвял френските командоси не в Коиловци ами в Перник.