Някои хора виждат тази чаша като наполовина пълна… а аз виждам тази чаша и се надявам да е пълна с нещо силно...