Приключи проверката на четирите потенциално опасни язовири на територията на община Асеновград.  play pause stop mute unmute max volume /