Община Смолян има трети заместник кмет на Николай Мелемов. С негова заповед на поста е назначена Венера Аръчкова, която ще отговаря за финансовата политика в администрацията. Досега тя бе главен финансист, а общината имаше двама заместник кметове- Марин Захариев и Мариана Цекова.

Аръчкова е магистър от университета в Пловдив. От 2007 до 2011 година бе общински съветник от ГЕРБ, а през следващите два мандата отново бе избирана за съветник от същата партия, но заради поста в общината се е отказвала.