Официално опровержение:
Не всички политици и чиновници у нас се продават. Повечето са отдавна продадени.