Оо перона се моткат трима подпийнали, а влакът вече тръгва. Те се затичват, но нямат много шансове да успеят. Тогава началник движението също се затичва, хваща единия и го хвърля във вагона. После повтаря същото и с втория, но с третия не успява - уморен е, а и влакът вече е набрал скорост.
- Е, нищо, ще хванеш другия влак! - утешава той останалия на гарата.
- Ама само аз трябваше да пътувам, онези ме изпращаха...