Отива Червената шапчица да занесе на баба си кошница с лакомства.
Върви си тя по горската пътека, обаче се уморила и легнала под едно дърво да си почине. Бръкнала в кошничката , намерила едно шише с вино и си пийнала малко... още малко .. напила се и заспала....
По едно време минала една крава, видяла спящата Червена шапчица и си казала:
-Брей това момиченце сигурно е много гладно и изморено, чакай да му дам малко млечице!
В това време Червената шапчица се събудила...
- Ама моля ви се момчета, един по един!