Живущите в кооперации до 36 апартамента също могат да кандидатстват за саниране със 100 процента държавни пари. Това оповести днес зам.-кметът по строителство в община Пловдив инж. Димитър Кацарски. Заявленията се подават на същия принцип, както и по Националната програма за енергийна ефективност, стартирала в цялата държава.

"По оперативна програма "Региони в растеж"  община Пловдив разполага с 24 млн. лева за саниране на жилищни и обществени сгради", напомни инж. Кацарски. Новото е, че в програмата могат да се включат не само панелки, но и всякакъв друг вид сгради.

До този момент в Пловдив има 60  блока, чиито обитатели чакат за безплатен ремонт. След конкурс в общината са наети фирми, които имат задачата да направят техническо обследване на сградите.

Първите четири доклада вече са представени, чакаме останалите, каза зам.-кметът.  Въз основа на докладите общината ще избира изпълнители. Те трябва да представят проект и да извършат ремонта.