Отварям хладилника и гледам вътре едно желирано пиле се тресе от страх.
- Не се бой! - му викам.
- Дошъл съм за бира.