Пълното изчистване на организма от алкохол ставало за 10 дни... т. е. никога.