Първия път се омъжих в София - неуспешно. Втория е Пловдив - неуспешно. Третия път се омъжих във Варна - успешно. Вече ще се омъжвам само във Варна.