Перничанин разказва на приятели:
- Не ги харесвам англичаните! Шантав народ! Бях в София, на хотел, а до мен имаше един англичанин - няма такива хора! Непрекъснато пърдене, покашляне, не спира да се мие.
- А сигурен ли си, че е бил англичанин?
- Че как! На вратата му даже имаше табелка с име и фамилия: "Уотър Клозет."