Пиян се връща вкъщи и жена му го чака:
- Знаеш ли колко е часът?
- Дванайсе без пет.
- Седем сутринта е, говедо с говедо!
- А дванайсе без пет колко е, ма?!