Попитали радио Ереван:
- Кой е най-сигурният изход от кризата в България?
Радиото отговорило:
- Отдавна си е летище София, но вече има и избор - Терминал 1 и Терминал 2...