Поручик Ржевски закъснява за бала, изведнъж влиза ординареца му и съобщава:
- Г-н поручикът, каза да предам, че ако успее ще дойде до един час, а ако не успее след 10 минути.