- Повече не искам да чувам никакви смешки за Втората Световна война и концлагерите. Вчера разбрах че дядо ми е умрял в един от тях...
- Толкова съжалявам! Как се е случило?
- Паднал е пиян от вишката...