Позитивно намерение за 29.08.2016 г.

Повтори 10 пъти, за да усетиш въздействието му през деня!