През 2006 година стартира кампанията за разделно събиране на боклука в София. Очаква се през 2007 да стартира и разделно извозване на боклука.