През гората си вървяла Червената шапчица. В кошничката носела питка и сиренце за любимата си баба. Изведнъж пред нея изскочил лошият вълк и изревал:
- Стой, Червена шапчице! Ще те ям!
- Добре, Вълчо, но нека преди това да правим с*кс.
Вълкът се съгласил и започнали да се любят. В това време се появява ловецът и ги заварва на калъп. Вдига пушката и изстрелва няколко патрона в Червената шапчица, мърморейки:
- Мамичката ти мръсна! На седми вълк искаш да лепнеш трипер!