Решили да проведат международна анкета по въпроса "Какво мислите за проблема с недостига на храна в другите страни"?
За съжаление, анкетата се провалила, защото:
Иранците не знаели какво е това "мисля"
Швейцарците не знаели какво е това "проблем"
Норвежците не знаели какво е "недостиг"
Камбоджанците не знаели какво е "храна"
Американците не знаели какво е "други страни"