Руска поговорка:
- На работата никога не пий повече от шефа, че да не може да забележи, че сте пиян!