Събрали се американецът, руснакът и Бай Ганьо да изразят с карикатури глада на бедния човек.
Американецът на рисувал слаб, само кожа и кости човек.
Руснакът нарисувал грохнал, изпит човек, протягаш ръка за хляб, а Бай Ганьо нарисувал едно кръгче с драскотини по средата. Американецът и руснакът учудени попитали:
- Бай Ганьо, какво означава твоето мрежесто колело?
Бай Ганьо отговорил.
- Това означава, че беднякът не е ходил толкова време в клозета, че от глад задникът му е хванал паяжина.