Само българин може да се обзаложи на каса бира, че ще откаже алкохола.