Сър Джон наставлява новия си прислужник:
- Закуската започна точно в 8 сутринта. Запомни ли?
- Разбира се, сър! Но все пак, ако случайно закъснея – започвайте без мен.