Сър Джон прави любовно признание, плувнал в пот:
- Скъпа Джейн, като Ви видя винаги се чувствам като... такова... дето морето...
- Мокър? - подсказва Джейн.
- Не, развълнуван...