Съвременни снимки на филм за Червената Шапчица.
Режисьора:
- Така! Вълкът се нахвърля на бабата и лакомо я... СТОП!!! Казах, ИЗЯЖДА!