Седял Щирлиц и си мислел, седял и си мислел...
И по едно време усетил, че само си седи.