Секретарката на берлинския кмет:
- Чака ви кмета на София.
- По какъв въпрос?
- Разправя, че търсел къде да се изхвърля боклука на София.
- Дайте му една грамота и да си пътува за България.