Секторът на възобновяемите източници се развива експоненциално, воден от една страна от желанието за ограничаване на вредните емисии, а от друга страна от желанието на държавите да диверсифицират своите енергийни доставки така, че да не са зависими от една или друга държава или от обединение, като ОПЕК. Това каза Красимир Йорданов в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

"Миналата година инсталациите в соларния сектор се покачиха с 15 гигавата в световен мащаб, вятърните - с 10 гигавата и са на рекордни равнища, но като цяло в общия енергиен микс имат сравнително умерен дял и се очаква в бъдеще тези бесни темпове на растеж да се задържат", посочи той.

Йорданов коментира представянето на борсово търгуваните компании в енергийния сектор и какви са причините за boom & bust ефектите при някои от тях, натоварени с много надежди от инвеститорите.

Анализаторът очерта връзките между представянето на енергийните компании и държавните политики на субсидиране на възобновяемите източници.

"Бъдещите тенденции в енергийния сектор са ясни. Затваряне на стари мощности и не се строят нови за електроенергия от въглища. Това което ще се развива е секторът на възобновяемите източници и ще се правят много инвестиции в трансмисия и мрежи. Ще се развиват и електрическите автомобили, но със сигурност не толкова скоро и не е сигурно, че ще бъдат чисто електрически или по-скоро хибриди, защото петрол има достатъчно", смята Йорданов.

Повече може да видите на Bloomberg TV Bulgaria