Щирлиц гледа паметника на незнайния воин. Мъжка сълза се отронва от окото му.
- "Прости ми, Саша, беше нещастен случай!" - мисли си Щирлиц.