Щирлиц имаше тайна явка със свръзката Прохонов в невзрачна кръчма на две преки от сградата на Гестапо. Щирлиц влезе в задименото помещение и внимателно огледа обстановката, докато се приближаваше към бара.
- Едно уиски, каза с равен тон
- Съжалявам, - извини се бармана, - Уискито ни свърши
- Добре тогава. Да бъде водка.
- Съжалявам. И водката свърши.
- Няма значение. Някакъв алкохол?!
- Съжалявам...
"Ясно, каза си Щирлиц. Свръзката Прохонов е вече тук!"