- Щирлиц, не ви ли се струва, че ние вече някъде сме се срещали?
- Може би, през 40- те в Полша, групенфюрер?
- Не, Щирлиц...
- А може би, през трийсет и шеста в Испания, групенфюрер?
- Не, Щирлиц...
- А може...
- Петка???
- Василий Иванович!!!