Щирлиц видя падаща кула.
- Пиза - помисли си Щирлиц.
- Трябва да се пие по-малко - помисли си кулата.