Щирлиц влиза в централата на ГЕСТАПО, отключва сейфа, взема документи, пари, планове, карти, оставя чанта с портокали и спокойно се тръгва. Генерал Хиделхауф е шашнат:
- Но това беше Щирлиц! Защо не го спряхте?
- Е, и, какво? Пак ще каже, че е донесъл портокали!