Сипете на децата по една ракия. Празник е все пак...