След представление, хор от шестима певци отишли да се почерпят. Когато тръгнали да се прибират, диригента казал:
- Чарли, ти ще караш. Прекалено си пиян, за да пееш с нас отзад.