Според последното проучване Бургас е най-чистият град. Дори и птиците като прелитат - стискат!