- Страшно горещо е тук! Дайте да отворим!
- Добре, шампанско или уиски?